sjekkmerke La leverandørene konkurrere

Forsikringsleverandørene konkurrerer om deg ved å gi deg sitt beste og billigste husforsikring. Sammenlign pris, les omtaler og gi dine erfaringer.

 

sjekkmerke Uforpliktende & Gratis

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Husforsikring

Husforsikring er noe som anbefales alle nordmenn å ha. Enten vi akkurat har flyttet inn i et hjem, eller bodd der i mange år, så er dette noe vi holder veldig kjært. Visste du at for eksempel nordmenn er det folkeslaget som bruker mest penger på interiør per innbygger? Det sier seg at våre boliger holder en ganske høy verdi, og da er husforsikring viktig for privatøkonomien.

Selv om husforsikring ikke er pålagt etter loven, slik som bilforsikring for eksempel er, så velger de alle fleste folk å anskaffe dette. Det handler ganske enkelt om at dersom en skulle vært utsatt for at huset brant ned for eksempel, så vil en ikke kunne få dekket noe dersom en ikke har forsikring. Da er sannsynligheten veldig lav for at en har kapital nok til å bygge opp huset selv på egenhånd.

Selv om husforsikring altså er helt essensielt for de fleste nordmenn, så er nok alle enige om at de ønsker en så lav pris som mulig, med så mye dekning som mulig. Husforsikring blir dessverre for mange en av de utgiftspostene som går litt i glemmeboken. En betaler tross alt bare det samme beløpet, og en tenker ikke stort over hvor mange kroner en potensielt kan spare her.

En bør derimot være veldig oppmerksom på husforsikring pris. Spesielt dersom du eier et hus med en betydelig verdi, så kan for din husforsikring komme opp i store summer. Da lønner det seg å sammenligne forsikringsselskaper, samt jobbe mot en lavere pris per måned. I denne artikkelen skal vi se nærmere på all den informasjonen du trenger rundt husforsikring pris.

Hva koster husforsikring?

Kostnaden av husforsikring avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Her er verdien på huset det aller viktigste. Det er fordi forsikringsselskapet først og fremst fastsetter verdien, slik at din husforsikring i praksis skal dekke den kostnaden det vil være å gjenoppbygge huset. For dersom huset brenner helt ned for eksempel, så er det forsikringsselskapet som betaler for nybygg.

Dessuten har det stedet der du bor en stor påvirkning på husforsikring pris. Bor du for eksempel rett under et sted som er kjent for steinras eller andre naturkatastrofer, så sier det seg selv at forsikringsselskapet vil jekke opp prisen din. De gjør nemlig vurderinger basert på risikoer, slik at et hus som mer sannsynlig blir utsatt for en naturkatastrofer, vil føre til en høyere kostnad.

Det er selvfølgelig også viktig å se på hva selve forsikringen dekker. En husforsikring kan oppleves som dyr, men dersom den dekker alle mulige scenarioer, så er den muligens et bedre alternativ enn den billige. Her er det viktig å huske på at pris noen ganger er en indikasjon på kvaliteten du mottar av en tjeneste, selv om dette selvfølgelig ikke alltid er tilfelle.

Når du skal kjøpe husforsikring, så er prisen helt sikkert viktig for deg. Merk derimot at det finnes mange andre ting du også skal se nærmere på, slik som de nevnte rammene, og ikke minst kundeservice. Når du havner i ulykken og mister ditt hjem for eksempel, så er det gunstig dersom husforsikring dekker det økonomiske så hurtig som overhodet mulig.

klar? Finn billigste husforsikring

Hva dekker husforsikring?

Husforsikring er som nevnt ment å dekke skader på huset ditt. Her finnes det derimot en rekke misforståelser. Det er faktisk enklere å presentere hva en vanlig husforsikring dekker, enn hva den ikke dekker, men som folk tror den gjør. Husforsikring dekker skader ved brann, vann, og innbrudd, så lenge du selv naturligvis ikke spiller noen rolle i at disse skadene oppstår.

Det finnes derimot som nevnt mange unntak her. For eksempel er det i grunn bare vannskader som følge av høyt nedbør som teller på husforsikring. Dette kan være flom som ødelegger kjelleren for eksempel. Har en derimot tettet sluket, så er dette ditt ansvar alene. Dersom det er feil i montering av en kran eller lignende, så er det håndverker bak dette som du skal gå på.

Mange nye huseiere tenker at de automatisk er beskyttet mot sopp, råte, og insektskader for eksempel. Dette er derimot ikke tilfellet gjennom de aller fleste standard husforsikringer. Det vil øke din husforsikring pris noe, men dersom du legger til for eksempel tillegg slik som sopp, råte, og skader ved innsekter, så vil du kunne få en bedre dekning, skulle disse tingene forekomme.

Det beste tipset er å lese gjennom dokumentene for din husforsikring nøye. Selv om dette kan virke noe kjedelig, så er det viktig informasjon her. På nettsidene til forsikringsselskapene er det dessuten ofte enkle tabeller som sammenligner de forskjellige alternative forsikringene, samt hvordan disse altså dekker de forskjellige situasjonene som kan forekomme i et hjem.

Innboforsikring pris

Innboforsikring er viktig å nevne, da dette er en forsikring mange tror de har automatisk når de kjøper husforsikring. Dette er derimot en farlig fallgruve, da dette ikke er tilfellet. Husforsikring er nemlig ment å kun dekke bygningen i seg selv, og det dekker altså ingen av dine eiendeler. Har du verdifull elektronikk, antikke møbler, eller smykker og andre verdifulle gjenstander, så bør disse forsikres.

Det er nettopp disse gjenstandene en innboforsikring søker å dekke tapet av. Har du husforsikring hos ditt forsikringsselskap, så kan du helt sikkert dekke innboforsikring fra samme selskap. Merk derimot igjen at det ikke på noen måte er automatisk inkludert, men det blir ofte tilbudt derimot. Dette kan være en minst like viktig forsikring å ha som en husforsikring.

Det er for eksempel spesielt viktig dersom du har kunst eller andre eiendeler som muligens er verdt mer enn huset i seg selv. Der dette er sjeldent, så er det slettes ikke umulig. Innboforsikring er det for øvrig du selv som bestemmer, og da ikke forsikringsselskapet. Her kan det være fristende å sette satsen høyt. Selv om det koster litt ekstra, så vil jo dette gi en større utbetaling ved tap.

Allikevel er det viktig å passe seg her, da verdien skal kunne rettferdiggjøres. Det er fortsatt et godt tips å sette verdien litt høyere enn hva en tror den er, siden den ofte ender opp med å være det. Innboforsikring er gjerne ganske billig i henhold til husforsikring, og du kan få en enda bedre innboforsikring pris om du kombinerer denne med din husforsikring i dag.

Billig husforsikring

Som nevnt er kombinering av forsikringer viktig for en god pris. Skal du få fatt i en billig husforsikring, så er en kombinasjon med innboforsikring et godt alternativ. Det er tross alt høyst anbefalt å ha begge to. Sjansene er også store for at du har flere andre forsikringer, da for eksempel rettet mot din bil. En bilforsikring kan mest sannsynlig også tilbys fra det samme forsikringsselskapet.

Dermed kan du altså i hvert fall bake inn 3 forsikringer i ett og samme selskap. Dette vil spare deg store penger, da selskapet gir deg rabatter. Dessuten vil du kunne spare penger på administrasjonsgebyrene dine her også. Ikke minst er det mange hodepiner å spare her også, da du slipper å betale en forsikring her og en forsikring der.

For å videre kunne få en billig husforsikring er det selvfølgelig viktig å velge de riktige elementene denne skal dekke. En billig husforsikring bør ikke i seg selv være noe mål, dersom billig betyr at den ikke gir deg nok verdi. Velger du en husforsikring som gir deg mest mulig verdi, så er dette alltid det beste alternativ, selv om du kanskje finner et billigere alternativ et annet sted.

Merk at husforsikring ikke gir bonuspoeng, slik som bilforsikring. Ved skadeforebyggende tiltak derimot, slik som installering av brannalarm, så vil de fleste forsikringsselskap gi bort gode rabatter. Her er det mulig å samle over 50 % i rabatt hos mange forsikringsselskap, noe som selvfølgelig utgjør en ganske god besparelse med årene.

Beste husforsikring

For å få den beste husforsikring for din bolig, så er det viktig å vurdere akkurat hva forsikringen skal inneholde. Bor du i en bolig der du muligens støter på problemer med råte, sopp, eller insekter grunnet plasseringen av boligen, så er det viktig å velge dette inn i sin pakke. Det er dessuten også viktig å velge sin egenandel.

Ved ren husforsikring er det vanlig at forsikringsselskapet vil dekke alle kostnader rettet mot restaurering eller nybygg. Dermed er det altså veldig sjeldent her en egenandel i spill. Når en derimot velger en hytteforsikring, som mest sannsynlig skal forsikre en eiendel av mindre verdi, så er egenandel mer vanlig. Da kan du velge mellom 5,000 kr og 25,000 kr vanligvis.

En god husforsikring baserer seg derimot selvfølgelig på mer enn bare pris også. Husforsikring pris er bare en av mange faktorer som spiller inn, og som nevnt tidligere er det viktig å fokusere på andre faktorer også. Deriblant finner vi kundeservice, som i de tilfeller du opplever faktiske skader, eller en totalskade på huset, er veldig viktig at gjør en god jobb.

Dersom ditt hus for eksempel skulle brenne ned, så er det veldig viktig for mange at pengene fra forsikringen utbetales så raskt som overhodet mulig. Hvis ikke står en i en ganske kjedelig økonomisk situasjon. Det er selvfølgelig også viktig at byggearbeidet på et nytt hus startes i gang så kjapt som mulig, dersom ens tidligere hus ble totalskadet.

Tilleggsforsikring du bør ha

De nevnte tilleggsforsikringene for situasjoner slik som råte, sopp, og insektskader kan være veldig viktige. I et helt nytt hus er kanskje ikke disse like aktuelle, og da kan du heller investere i en såkalt super husforsikring som mange kaller det. En slik løsning vil føre til en høyere husforsikring pris, men den vil allikevel dekke mange aspekter ved et nytt hus.

Har du til gjengjeld et gammelt hus, så er nok ikke dette et alternativ. Da er det viktigere å beskytte seg mot kjente problemer ved gamle hus. Nevnte sopp, råte, og insekter, skader ofte slike hus. Dessuten kan det være lurt å også beskytte seg mot mus og andre skadedyr som kan påføre ditt hus mer skade enn du ser for deg.

Sammenligning av forsikringer

Uansett om du har et helt nytt hus, eller skal bytte husforsikring, så er sammenligning veldig viktig. Ekspertene sier at du helst skal sammenligne husforsikring en gang i året. På denne måten kan du få med deg endringer i tilbud, samt nye aktører som eventuelt har endret markedet. Da kan du til enhver tid vite hvem som tilbyr de beste vilkårene.

Sammenligning gir deg selvfølgelig også en oversikt over husforsikring pris. Selv om det ikke er det viktigste, så er det tross alt viktig at de faller innenfor dine budsjetter. Har du tenkt på å kjøpe et nytt hus, så kan det være aktuelt å se gjennom prisene på husforsikring her, da før du setter i gang med ditt huskjøp.

Ved å sammenligne kan du også få med deg objektive tilbakemeldinger knyttet til kundeservice og hvordan det respektive forsikringsselskapet behandler søknader. Her er det som nevnt viktig at forsikringsselskapet sørger for raske utbetalinger, da du neppe ønsker å stå på bar bakke etter at for eksempel vannskader ødela hele kjelleren eller brann totalskadet huset ditt.

Finn husforsikring i dag!

Husforsikring er noe alle huseiere trenger. Denne er en god hjelp å ha i uheldige situasjoner. Der en selvfølgelig håper at huset ikke skal brenne ned og bli totalskadet, så skjer dette dessverre med en håndfull nordmenn hvert eneste år. Dessuten forekommer flom og andre vannskader ved mye nedbør også, og da er husforsikring viktig å ha.

Når du skal velge husforsikring, så er pris unektelig en viktig faktor. Mange betaler en husforsikring pris som er unødvendig høy, ofte fordi de har holdt seg til det samme selskapet over tid. Da har en på mange måter nok blitt ført litt under lyset, da det er vanlig å skru opp prisen noe over tid på de faste kundene.

Uansett kan det være lurt å se på de nye tilbudene og aktørene i markedet en gang i året. Derfra kan en gjøre en vurdering på hvorvidt det lønner seg å bytte husforsikring. For en optimal husforsikring pris og gode betingelser ellers, så er det viktig å være årvåken og følge med i markedet.

Finn billig husforsikring nå