sjekkmerke La leverandørene konkurrere

Forsikringsleverandørene konkurrerer om deg ved å gi deg sitt beste og billigste hytteforsikring. Sammenlign pris, les omtaler og gi dine erfaringer.

 

sjekkmerke Uforpliktende & Gratis

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Hytteforsikring

Hytta er på mange måter et stempel på norsk kultur. Hit reiser vi året rundt, men aller flest til påsken. Det er også populært å reise hit for å stå på ski om vinteren, eller for å gå seg en tur i marka på høsten. Noen eier sin egen hytte, mens andre velger å leie disse. Uansett er det alltid et flott avbrekk fra den stressende hverdagen å kunne reise opp på hytta.

Det å eie en hytte kan derimot vise seg å bli en ganske dyr affære, og nettopp derfor velger mange å leie. Eierskap kommer jo tross alt med mye ansvar også. Her er det for eksempel et ansvar å ha hytteforsikring. Der dette ikke er pålagt av loven, slik som bilforsikring er, så vil fornuftige mennesker velge å ha hytteforsikring, i tilfelle brann, vannskader, eller innbrudd skulle forekomme.

Da vil en hytteforsikring dekke de kostnadene som påløper som følge av dette. På denne måten er privatøkonomien mye mer sikret enn om en skulle måtte dekke alle disse potensielle kostnadene selv. Det har simpelthen ikke vanlige folk råd til, og dermed ville hele investeringen i hytta vært tapt. Dette er ikke en risiko som noen ønsker å ta, slik at de fleste hytteeiere har hytteforsikring i dag.

Men hva er egentlig hytteforsikring, og hva dekker den? Hva koster hytteforsikring? Dersom du aldri har hatt hytteforsikring, så oppstår det helt sikkert en rekke spørsmål. Selv for de som har hatt forsikring til hytte i mange år, så er det mye en ikke vet. For å løse opp i mange av de spørsmålene som folk flest har, så skal vi i denne artikkelen gå nærmere inn på hva en hytteforsikring innebærer.

Forsikring til hytte

Forsikring til hytte er som nevnt i innledningen veldig viktig. Hva dekker hytteforsikring derimot? Her er det ikke mange som har helt klart for seg hva forsikringen dekker og ikke dekker. Det er for øvrig her enklere å si noe om hva denne dekker enn om hva den ikke dekker. Den dekker primært brann, vann, og innbrudd, men her finnes det unntak. Disse unntakene strekker seg selvfølgelig utover situasjoner der du selv er skyldig, og disse vil vi ikke gå inn på.

I henhold til vannskader kommer nok de aller fleste misforståelsene. Her er det i utgangspunktet bare vannskader som oppstår som følge av store mengder nedbør som skal dekkes av forsikringen. Dette kan for eksempel være ved flom. Det er dermed ikke dekket dersom rørlegger gjør feil, eller dersom du har tette sluk. I førstnevnte tilfelle må du kreve erstatning av håndverker, mens du ved sistnevnte mest sannsynlig må dekke kostnadene selv.

Ved brann er det til gjengjeld nesten alltid full dekning, så sant du altså ikke hadde skyld i brannen selv. Her er det et viktig poeng å påpeke at forsikringen først og fremst dekker restaurering. Er derimot hytta totalskadet, eller over 75 % skadet, så vil hytteforsikring dekke bygging av en helt ny hytte med samme utseende og kvaliteter.

Merk at skader som oppstår som følge av sopp, råte, og insekter blant annet ikke er dekket under vanlig hytteforsikring. Dermed er altså en hytteforsikring mer eller mindre som en husforsikring. Dersom du ønsker at slike skader skal kunne dekkes her, så er du nødt til å investere i tilleggsforsikringer. Dette vil koste deg noen ekstra kroner, men det kan absolutt lønne seg.

klar? Finn billigste hytteforsikring

Hva koster hytteforsikring?

Prisen på hytteforsikring avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Først og fremst er det verdien på hytta som ligger til grunnlag her. Det vil være forsikringsselskapet selv som anslår hvor mye hytta er verdt. Denne verdien kan være uavhengig av hva du kjøpte hytta for eller hva den ville solgt for. Poenget er at summen her skal kunne dekke det å gjenoppbygge hytta i samme stand.

Videre er det selvfølgelig mange andre faktorer som påvirker hytteforsikring pris. Blant annet vil hvilken kommune du har hytte i spille en viktig rolle for prisen. Dersom du har en hytte i en kommune som er kjent for flom, så sier det seg selv at prisen vil være høyere. Hytteforsikring pris må tross alt til en viss grad baseres på hvor store sjansene er for at hytta blir skadet.

Det er også viktig å se nærmere på hvor ny eller gammel hytta er. En gammel hytte vil koste deg mer i forsikring i henhold til verdien, da denne mer sannsynlig vil oppleve skader. Samtidig vil en ny hytte koste deg mindre i forsikring i henhold til verdien, da denne mindre sannsynlig vil oppleve skader. Bemerk deg prisen på hytta når du skal se nærmere på hytteforsikring.

Hytteforsikring pris vil også avhenge av din egenandel. Der dette ikke er vanlig på husforsikring, så er hytta tross alt mindre verdt, slik at egenandel kan bli mer aktuelt. Denne har noe å gjøre med hvor mye du er nødt til å bidra med i tilfelle hytta skulle oppleve skader. Det er vanlig at egenandel ved hytteforsikring havner på mellom 5,000 kr og 25,000 kr. Jo mer du betaler i egenandel, jo lavere blir den månedlige kostnaden.

Billig hytteforsikring

Ønsker du billig hytteforsikring, så finnes det mange gode tiltak. Sammenligning av hytteforsikring er bare ett av disse, og det skal vi se nærmere på senere. Andre gode tiltak er for eksempel skadeforebygging, samt det å bake inn hytteforsikring hos samme selskap som du har blant annet husforsikring og bilforsikring hos.

Dessverre er det ikke slik at hytteforsikring kommer med noen bonusordninger, slik som for eksempel bilforsikring gjør. Det er derimot mulig å få rabatter her også, men da gjennom å samle alle forsikringene en har hos ett og samme forsikringsselskap. Mange hopper på forskjellige tilbud fra forskjellige selskap, da enkeltprisen er lavere. Totalt vil derimot en samling mest sannsynlig være rimeligere.

Et annet godt tips for å få en billig hytteforsikring er å drive skadeforebyggende tiltak. Noe så enkelt som å installere en brannalarm vil hjelpe med å redusere hytteforsikring pris betraktelig. Her er det viktig at du sørger for dokumentasjon på at dette har blitt satt opp, og at du påløpende sender dette til forsikringsselskapet med et ønske om å få rabatten på prisen.

Beste hytteforsikring

Skal du ha den beste hytteforsikring, så er det viktig å se på hvilke behov din hytte har. Dersom du eier en gammel hytte, og egentlig har planer om å bygge en ny hytte snarlig, så er det ikke nødvendigvis så lurt å velge den beste dekningen. Da vil den beste hytteforsikring for deg kanskje bare være å velge innboforsikring for eksempel, som da kun dekker eiendelene inne i hytta.

Har du derimot kjøpt en splitter ny hytte, så er sjansene store for at du heller bør gå for en super forsikring. Dette er vanligvis navnet på denne beste hytteforsikringen som et forsikringsselskap tilbyr. Denne dekker litt mer enn en vanlig forsikring, og den koster da til gjengjeld noen kroner ekstra. For å sikre deg selv best mulig økonomisk, så er denne derimot et godt alternativ.

Den beste hytteforsikringen har selvfølgelig også andre kvaliteter enn det rent økonomiske. For eksempel er kundeservice og selskapets handlingsevne viktig å huske på. Et forsikringsselskap som utbetaler pengene dine hurtig, eller setter i gang byggeprosessen av en ny hytte raskt, er selvfølgelig å foretrekke over et selskap som her tar sin tid.

Hytteforsikring sammenligning

Hytteforsikring sammenligning er viktig for å finne det beste tilbudet. Ekspertene sier ofte om hytteforsikring at en her helst skal sammenligne en gang i året. Det finnes nemlig mange gode nye tilbud hvert år, samt at en også finner nye aktører i markedet. Siden det å bytte hytteforsikring er enkelt, så lønner det seg å følge med her.

Sammenligning av pris er nok det folk flest bryr seg om, og det er viktig å ha god kontroll her. Prisen er selvfølgelig viktig for ditt budsjett, slik at du vil ønske å finne en så billig hytteforsikring som mulig, men med de samme betingelsene som andre forsikringer. Merk derimot at pris ikke er det eneste en skal se på, og rammene rundt bør være de samme.

Det hjelper nemlig fint lite å ha en billig hytteforsikring dersom du ikke får alt dekket for eksempel. Videre er som nevnt kundeservice viktig å se nærmere på, og ved hjelp av sammenligning over nett, så kan du se vurderinger av de mange alternativene der ute. Det er tross alt en forskjell her, og når uhellet inntreffer deg, så ønsker du best mulig behandling.

Skaff forsikring til hytta!

Hytteforsikring er en viktig del av det å eie en hytte. Dersom du skal leie ut hytta de, så bør du huske på å skaffe utleieforsikring også. Denne sikrer deg dersom de som leier hytta utsetter den for skader. Du får også dekning dersom disse personene velger å ikke betale deg leien du har satt.

Et godt tips er å sammenligne hytteforsikring årlig. Det er enkelt å bytte, og dersom du baker inn forsikringen sammen med andre hos ett enkelt forsikringsselskap, så får du alltid en god pris. Sørg derimot for at pris ikke er det eneste du ser på, slik at du får en hytteforsikring som dekker det du faktisk behøver at den gjør!

Finn billigste hytteforsikring nå