sjekkmerke La leverandørene konkurrere

Bredbåndsleverandørene konkurrerer om deg ved å gi deg sitt beste og billigste bredbånd. Sammen pris, les omtaler og gi dine erfaringer.

 

sjekkmerke Uforpliktende & Gratis

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Husforsikringer.no

Uansett om du akkurat har skaffet deg et nytt hus, eller bodd i dette i flere tiår, så er en selvfølgelig stolt av sitt eget hjem. Kanskje er derimot nordmenn det folkeslaget som må sies å være aller mest glad i sine egne hus. Vi bruker nemlig mest penger per innbygger på interiør i hele verden.

Vi tilbringer tross alt mye tid i våre hus også. Disse dyre investeringene er ikke noe å ta lett på, og sikkert derfor er vi også så tilknyttet mot dem. Da er det kjedelig når det forekommer ulykker og skader som påvirker husene våre. I noen tilfeller mister vi våre hjem til brann for eksempel, og da er det veldig viktig å være sikret.

Sikringen rent økonomisk kommer gjennom det som kalles husforsikring. Enkelte kaller også dette for boligforsikring eller villaforsikring. Poenget med denne forsikringen er at en skal beskytte bygget en bor i og kaller sitt hjem. Dersom skadene skulle forekomme, så skal forsikringen i utgangspunktet dekke reparasjon eller et nybygg. Men det er ikke alltid sånn.

Hva dekker husforsikring? Hva koster det? Hvilke forsikringer er best? Dette er alle fornuftige spørsmål som du bør stille deg selv når det er duket for å velge husforsikring til ditt hjem. For å gjøre valget ditt noe enklere og mer oversiktlig, så skal vi i denne artikkelen gå gjennom de mange spørsmålene som huseiere lurer på i henhold til husforsikring.

Hva dekker husforsikring?

Husforsikring er først og fremst ment å dekke skader på huset ditt. Allikevel er det selvfølgelig ikke alle skader som her vil dekkes. Generelt sett skal skader relatert til brann, innbrudd, og vann gjelde her. Allikevel finnes det unntak, da utover det åpenbare unntaket om du er skyld i noen av skadene selv naturligvis.

Et unntak for vannskader er dersom disse for eksempel kommer ved dårlig konstruksjon, eller om du har hatt tette sluk. Ved førstnevnte vil det da mest sannsynlig være en håndverker du skal kreve inn erstatning fra. Dette vil være en helt separat prosess som ikke har noe med forsikringsselskapet å gjøre. For sistnevnte er det i de fleste tilfeller ditt ansvar å utbedre skadene.

For brann derimot vil forsikringen dekke restaurering av de delene av huset som brant ned, eller full nybygging hvis hele huset er brent ned. Merk at dersom over 75 % av huset er skadet, så har du muligheten til å velge å bygge opp et nytt hus gjennom din husforsikring uansett. Er du selv skyld i brannen, ved at du for eksempel har installert det elektriske selv, vil forsikring mest sannsynlig ikke dekke noe.

Husforsikring dekker generelt sett ikke skader som oppstår av sopp, innsekter, eller råte. Dette er ganske kjedelig når en har kjøpt et nytt hus og opplever, uten å få noe igjen på forsikringen. Allikevel finnes det flere alternativer der ute som lar deg legge til ekstra tilleggsforsikringer. Disse vil da altså dekke slike skader på huset.

Hva koster husforsikring?

Pris på husforsikring avhenger av hva slags type hus du befinner deg i. Dersom du har et gammelt hus, så vil naturligvis forsikringen være høyere, da sjansen for at skader oppstår er mye større. Samtidig vil et nytt hus føre til en lavere pris på husforsikring. Din alder, samt det stedet der du bor, vil også være avgjørende for prisen.

Stedet der du bor kan tross alt i verste fall være i et område som opplever mye flom. Da vil husforsikring være ganske dyrt, siden forsikringsselskapet gjør en risikovurdering som sier at de mest sannsynlig vil måtte gi ut mye i forsikring til husene i dette området. Skal du ha en rimelig husforsikring er det derfor viktig å velge bosted klokt.

Verdien på huset har selvfølgelig også en stor faktor å spille for kostnaden på husforsikring. Det er fordi forsikringsselskapet gjør en verdisetting av huset, slik at forsikringen skal dekke eventuelt oppbygging av akkurat samme hus. Dette gjelder uansett om en har et helt nytt eller gammelt hus. Jo dyrere huset er, jo dyrere blir din husforsikring.

Sist, men ikke minst, så spiller det en rolle hvilket forsikringsselskap. For en bolig på mellom 100 og 150 kvm kan for eksempel prisen variere for alt mellom 5,000 kr og 15,000 kr i året muligens. Her er det derimot også viktig å se på hva forsikringen dekker, samt hvor mye en skal betale i egenandel. Disse vilkårene er minst like viktige som prisen i seg selv.

klar? Finn beste husforsikring

Forsikring til leilighet

Forsikring til leilighet er naturligvis også noe mange lurer på. Dersom en leier en leilighet, så er en til en viss grad ansvarlig for å sjekke husforsikring. Allikevel er sannsynligheten stor for at det vil være hele bygningen som er forsikret. Da er det utleier som tar seg av husforsikring, og denne kostnaden vil da prises inn i leien.

Dersom du eier din egen leilighet, så er sjansene store for at husforsikring vil være behandlet av sameiet. Da er det fortsatt ikke du selv som velger husforsikring, og denne kostnaden vil da prises inn i felleskostnader for eksempel. Dette er et populært alternativ, spesielt med tanke på at om din leilighet skulle brenne, så vil det mest sannsynlig påvirke hele blokka for eksempel.

Forsikring til leilighet dekker for øvrig alt det en forsikring til vanlig hus gjør. Dette innebærer at brann, vann, og innbrudd først og fremst er forsikret. Derimot er ikke vanligvis sopp, råte, eller insektskader inkludert i prisen. Ønsker du dette inkludert, så må du enten påvirke styret i sameiet, eller skaffe deg slike tilleggsforsikringer på egenhånd.

Det er verdt å nevne at du må huske på å også tegne innboforsikring. Denne forsikringen kommer vi nærmere inn på senere, men denne er altså separat fra husforsikring. Der husforsikring dekker selve bygget leiligheten er en del av, så vil en innboforsikring dekke de eiendelene som befinner seg inne i din leilighet.

Bedriftsforsikring bygg

Bedrifter har selvfølgelig også bygg som de ønsker å forsikre. Disse kan føles akkurat som hjem, og her er det ofte store verdier på spill. Bedrifter får derfor muligheten til å velge en husforsikring som mer eller mindre spiller på akkurat samme betingelser som et hjem. Her er det derimot vanlig å legge til ekstra tillegg.

Dette kan for eksempel handle om at bedriften har viktige maskiner som trenger ekstra dekning, eller at det er mange kontanter i kassen til enhver tid. Da skal bedriften forsikre seg ekstra gjennom ytterligere løsninger hos forsikringsselskapet. Til syvende og sist gjelder derimot de samme prinsippene som ved vanlig husforsikring.

Hva er beste husforsikring?

Den beste husforsikring avhenger muligens av hvem du spør. Enkelte foretrekker en rimelig løsning, mens andre ønsker å være dekket så mye som mulig. Dersom du velger en husforsikring som har en høy kostnad, så er sannsynligheten høy for at den dekker det aller meste du kan tenke deg. Dette er selvfølgelig veldig praktisk når uhellet inntreffer.

Nå er det ikke slik at en kan helgardere seg mot katastrofer og ulykker, men samtidig er det nok mange som ikke ønsker full dekning. Har en akkurat kjøpt et nytt hus og opererer med et litt stramt budsjett, så anser en det nok som mer fornuftig å velge en rimeligere løsning. Prisen er tross alt veldig viktig, men den er ikke alt.

Kundeservice spiller også en stor rolle for beste husforsikring. Når huset brenner ned for eksempel, så ønsker en seg helt sikkert en ekstra støtte i denne tøffe tiden. Da er det viktig å sørge for at det forsikringsselskapet en velger har god kundeservice. Det å for eksempel vente i lang tid på penger eller bygging av et nytt hus er neppe noe du ønsker.

Innboforsikring

Innboforsikring er som nevnt tidligere en ekstra forsikring som en er nødt til å huske på. Mange tenker på husforsikring som en forsikring som dekker hele huset og alt det inneholder. Det er nok dessverre slik at en husforsikring kun dekker bygget i seg selv, slik at selve eiendelene som befinner seg inne i huset ditt ikke vil være dekket.

Når du kjøper innboforsikring, så er det du selv som anslår hvor mye du ønsker å dekke deg for. Her er det opp til deg, på en ærlig måte selvfølgelig, å anslå hvor mye elektronikk, kunst, møbler, og andre verdifulle gjenstander er verdt. Du kan også inkludere smykker og kontanter i denne forsikringen om du ønsker.

Poenget er uansett at en innboforsikring vil dekke verdien av disse andelene dersom du opplever at huset ditt for eksempel brenner ned. Selv om noen gjenstander selvfølgelig er umulige å erstatte, så er hensikten at innboforsikring skal gi deg den kapitalen som skal til for å kunne få tilbake disse gjenstandene gjennom kjøp.

Innboforsikring gjelder for hus, leilighet, bedrifter, hytter, og alle andre bygg som har eiendeler i seg. Da er det opp til deg altså å anslå verdien, og selv om en ikke skal lyve på seg mer enn hva en har, så er det bedre å gå litt over enn litt under det en tror en eier av verdier.

Hytteforsikring

Du kan også forsikre hytta di gjennom hytteforsikring. Denne forsikringen dekker gjerne det som kalles fritidsboliger, slik at det ikke nødvendigvis trenger å være en hytte langt oppi fjellet. Uansett vil en hytteforsikring hjelpe deg med å dekke alle kostnader som oppstår ved vannskader og brann for eksempel, der hytta brenner ned.

Forsikringsselskapet hjelper deg dessuten med å gjenbygge hytta di. Her vil de fleste bistå med planlegging, utførelse, og ikke minst kapital for at du skal få bygd opp hytta igjen. På denne måten kan du bekymre deg over andre ting i stedet, slik at du ikke trenger å tenke over hytta som en gang var.

Merk at du her selv skal velge egenandelen. Her er det mulig å ofte velge en egenandel så høyt som 25,000 kr. Da slipper du å betale mye i måneden. Velger du heller en lav egenandel, slik som 5,000 kr, så skal du huske på at du vil betale mer i løpet av en måned. Det er viktig å tenke over budsjetteringen her, spesielt om du har husforsikring å tenke over ved din egen bolig også.

Byggeforsikring

Dersom du skal bygge et hus, så er det byggeforsikring som gjelder. Denne er indirekte inkludert i husforsikring når huset brenner ned og skal bygges opp igjen. Men dersom du er i startgropa av å planlegge å bygge et nytt hus, så er det denne forsikringen som gjelder før du da altså senere skal registrere deg med en byggeforsikring.

Forsikringen dekker alle de aktiviteter som er involvert i byggeprosessen, samt de resultater som kommer ut av den. Dersom en snekker gjør skader på bygget ditt, så vil du dekkes. Det gjelder ikke dersom skadene oppdages senere. Selv om du på dette tidspunktet har husforsikring, så skal du her gå etter erstatning fra håndverkerne.

Det er unektelig mange situasjoner å tenke over når du eier et hus. For det første bør du har byggeforsikring under byggeprosessen, men så snart det er mulig å bo i huset skal du altså oppgradere til husforsikring. Fordelen med dette er at du vil være dekket over hele perioden, slik at du holder deg trygg rent økonomisk.

Totalskade og krav om nybygg

Brann fører veldig ofte til en totalskade. Det er sjeldent at en brann for eksempel bare ender opp med å skade ett rom, da brannen i sin natur sprer veldig fort. Det er derfor ikke uvanlig at hele huset ditt brenner ned, eller i hvert fall store deler av det. Da er det naturlig å ønske at forsikringsselskapet skal tilby et nybygg.

Men hva skjer om for eksempel halvparten av huset brenner ned? Kan du kreve et nybygg fra forsikringen? Som nevnt tidligere i artikkelen er det slik at de aller fleste husforsikringer her gir deg muligheten til å bygge et nytt hus kun dersom det nåværende huset er skadet mer enn 75 %. Dermed kan du ende opp i en situasjon der huset nesten er totalskadet i praksis, men hvor det ønskes restaurert av forsikringen.

Det er en kjedelig situasjon for mange, men en har altså ikke et definitivt krav om nybygg, selv om det føles som om huset nok er totalskadet når i hvert fall halvparten av det har brent til grunnen. I visse tilfeller kan det hende at forsikringsselskapet allikevel vil velge et nybygg, dersom det for eksempel er rimeligere enn å rive ned og restaurere det gamle bygget.

Eiendomsforsikring

Eiendomsforsikring er en type forsikring som er spesifikt rettet mot de tidligere nevnt bedriftene. Det er nemlig ikke alltid en tilnærmet husforsikring eller byggforsikring alene vil passe dem. Ofte er det slik at bedriftene som nevnt ønsker seg ytterligere beskyttelse, og da er det altså eiendomsforsikring som er det rette valget for dem.

Denne tar sikte på å dekke bygningen i seg selv, varer, og eiendeler. Har en for eksempel et stort lager, så er det veldig viktig å dekke mer enn bare bygningen. En innboforsikring vil ikke her kunne hjelpe, da denne kun er for privatpersoner. Dessuten kan tallene og beregningene med varer være ganske så kompliserte, da i henhold til svingninger i beholdningen og verdien for eksempel.

Videre vil eiendomsforsikring også kunne inkludere det som kalles avbruddsforsikring. Dette er en form for forsikring som dekker deg mot avbrudd i driften din. Her er poenget at en bedrift, som følge av vannskader på maskiner for eksempel, kan oppleve mye større skader enn bare maskinens skader i seg selv.

Skader her kan utløpe til hvor stor produksjon en bedrift vil være i stand til å opprettholde. Dersom en ikke klarer å holde det gående grunnet maskinens nedetid, så vil avbruddsforsikring kunne dekke denne kostnaden. Dette gir bedriften en ekstra trygghet utover husforsikring.

Billigste husforsikring

Hvordan får du billig husforsikring? Det beste du kan gjøre for deg selv er å velge riktig hus i henhold til ditt budsjett. Når mange velger en bolig, så tenker de kun over kostnaden til boligen i seg selv. Dersom du glemmer kostnader knyttet til innkjøp av møbler, oppussing, og ikke minst forsikring, så vil budsjettene dine unektelig strekkes ganske så tynne med tiden.

Derfor er det hensiktsmessig å se godt etter hva forsikring vil koste for huset. Her kan du for eksempel spørre tidligere eier om hvilke løsninger de brukte. Eventuelt kan du forespørre hos noen du kjenner som har ca. like mange kvadratmeter og et hus som befinner seg i samme område. Da får du i hvert fall en ca. oversikt over dette.

Et billigere hus vil også gi en rimeligere husforsikring, og dessuten vil et nytt hus være rimeligere enn et gammelt, da per kvadratmeter og i henhold til verdien riktignok. Sistnevnte handler om at et gammelt hus mer sannsynlig vil støte på skader og andre problemer. Samtidig vil et nytt hus helt sikkert holde seg over lengre tid.

Merk at husforsikring dessverre ikke har noen bonusordninger, slik som bilforsikring for eksempel har. Dermed er det ingen bonuser for å unngå skader. Allikevel kan du få store rabatter dersom du iverksetter diverse tiltak. Her finnes det en lang liste, men installering av brannalarmer, samt vannstoppeventil, og en rekke andre skadeforebyggende tiltak, vil hjelpe deg med en rimeligere pris.

Sammenligne husforsikring

Det å sammenligne husforsikring er også en flott måte å spare litt ekstra penger på regningen. Her skal du bare se gjennom de mange forskjellige alternativene som finnes der ute. For her er det ikke som innen enkelte bransjer, der det bare finnes et par aktører. Forsikringsselskapene kommer fra alle kanter, og dersom du er den som sammenligner, så vil de kjempe om deg som kunde.

Dette kan by på noen virkelig gode tilbud, og uansett får du en rask oversikt over hvilke forskjellige alternativer som befinner seg der ute. Sammenligner du husforsikring skal du dessuten også notere de rammene som forsikringen dekker. Det er tross alt ikke noen god ide å bare gå for en billig husforsikring, simpelthen kun fordi denne er billig.

Ser du på rammene rundt en husforsikring, så kan for eksempel en av disse ha flere tillegg som gjør den mer verdifull. Hadde du lagt til samme tillegg for en rimeligere forsikring, så ville totalprisen muligens vært høyere for denne enn for den forsikringen som tidligere opplevdes som dyr. Derfor er det helt essensielt å se på mer enn kun prislappen på forsikringen.

Slik bytter du forsikring

Ønsker du å bytte husforsikring? Dersom du har hatt den samme forsikringen i alle år, så betaler du nesten helt sikkert for mye. Faktisk er et vanlig tips fra ekspertene å sammenligne forsikringer en gang i året, slik at du kan snappe opp gode tilbud. Forsikringer er for øvrig veldig enkle å bytte, så sant du ikke er bundet til noen avtale over tid.

Her trenger du tross alt ikke sende noe utstyr i retur for eksempel. Alt du skal gjøre er å bytte forsikring ved å registrere deg hos en aktør, for deretter å avlyse din husforsikring hos den gamle. Vær her obs på at du gjør dette i riktig rekkefølge, slik at du slipper å gå en periode uten forsikring. Du ønsker derimot heller ikke å ha dobbelt dekning, og dermed dobbel regning.

Finn din husforsikring i dag!

Enten du har bygget et nytt hus, kjøpt hus, eller kanskje bare ønsker bedre husforsikring, så er dette noe du bare er nødt til å ha. Husforsikring er ikke lovpålagt slik som bilforsikring, men det er fortsatt veldig viktig for din økonomiske situasjon. Veldig få nordmenn har kapitale muskler til å kunne dekke de massive kostnadene et tap av et hus vil være.

Uansett om du skal dekke et hus, en leilighet, eller en hytte, så vil husforsikring dekke de fleste skader, så lenge de ikke er påført av deg selv naturligvis. Husforsikringer dekke primært brann, vannskader, og innbrudd. For de spesifikke eiendelene i hjemmet ditt er det derimot innboforsikring som gjelder.

Sammenligner du husforsikringer i dag, så er du garantert å kunne finne et godt tilbud. Det er fordi du her får forsikringsselskapene til å kjempe om deg som kunde, og ikke omvendt. Du kan få en ganske billig husforsikring dersom du bruker de mange tipsene som finnes i denne artikkelen!

Finn beste husforsikring nå